Stillinger ledig:
Vaktmester
Lærer i realfag
Lærer i TIP/kjøretøy
Lærer i naturbruk

Vaktmester, lærere i realfag, TIP-kjøretøy og naturbruk

Lærer i realfag

Opptil 100 % stilling master/bachelor. Ønske om fysikk i fagkretsen.
Ansettelse fra 1. august
Nærmere informasjon v rektor Morten Thomassen, tlf 69 28 30 00
 

Lærer i TIP/kjøretøy
Opptil 100 % knyttet til undervisning i Vg1 teknikk og industriell produksjon, men også i Vg2 kjøretøy.
Ansettelse fra 1. august
Nærmere informasjon v inspektør Anette Oppegaard Kvarme, tlf 69 28 30 00

Lærer i naturbruk
Opptil 100 prosent
Aktuelle fagkretser er: Plante, teknikk, husdyr, skogbruk
Nærmere informasjon v. plassjef Knut Huseby, tlf 69 28 30 00

For alle lærerstillingene:
Søknadsfrist: 1. april. Søknad sendes post@tomb.no  eller
TOMB videregående skole, Tomballeen 7, 1643 RÅDE

______________________________________________________________________________

Vaktmester

Vi søker en fleksibel, selvstendig og arbeidsglad person med fagbrev, helst innen rørlegger-faget, eller med annen relevant kompetanse. Tomb har stor bygningsmasse for landbruk, skole og internat. Vaktmester er organisert under plassjef som har ansvar for drift, vedlikehold, tekniske installasjoner og nybygg. Oppgavene er utfordrende og allsidig. Det vil også være ønskelig å kunne assistere i praktisk undervisning.
100 prosent stilling. Ansettelse fra 1 mai eller etter avtale.
Nærmere informasjon v. plassjef Knut Huseby, tlf 69 28 30 00

Søknadsfrist: 1. mars Søknad sendes post@tomb.no  eller
TOMB videregående skole, Tomballeen 7, 1643 RÅDE
___________________________________________________________________________

FOR ALLE STILLINGENE:

TOMB er en frittstående videregående skole som eies av Normisjon.
Skolen har ca 270 elever og et internat med 170 plasser. De ansatte må forholde seg til skolens målsetting og det kristne miljøarbeidet som drives ved skolen. Den som ansettes må kunne trives med ungdom, delta i skolens sosialpedagogiske virksomhet og tilsynsvakt-tjeneste i internatet.

Krav om politiattest.