Vaktmester

 

Vi søker en fleksibel, selvstendig og arbeidsglad person med fagbrev innen rørlegger-faget eller med annen relevant kompetanse. Tomb har stor bygningsmasse for landbruk, skole og internat. Vaktmester er organisert under plassjef som har ansvar for drift, vedlikehold, tekniske installasjoner og nybygg. Oppgavene er utfordrende og allsidig. Det vil også være ønskelig å kunne assistere i praktisk undervisning.

TOMB er en frittstående videregående skole som eies av Normisjon.
Skolen har ca 280 elever og et internat med 160 plasser. De ansatte må forholde seg til skolens målsetting og det kristne miljøarbeidet som drives ved skolen. Den som ansettes må kunne trives med ungdom, delta i tilsynsvakt-tjeneste i internatet og skolens sosialpedagogiske virksomhet.

100 prosent stilling. Ansettelse fra ca.1 mai.

Nærmere informasjon v. plassjef Knut Huseby: Tlf 69 28 30 00

Søknadsfrist: 1. mars.
øknad sendes post@tomb.no  eller
TOMB videregående skole, Tomballeen 7, 1643 RÅDE