Ønsker du deg et annerledes år? Være en ressurs for elever som bor i internat?

Tomb søker miljøarbeider

Bilde 1: Elever Bilde 2: Fjorårets miljøarbeidere Sol Susanne Horten og Ole Jakob Åsødegård miljøarbeidere (2020-2021). Bilde 3: Else Marie og Markus sammen med elever. Bilde 4: Miljøarbeidere 2019-2020, Jens og Eilev. Bilde nr 5: Else Marie og Markus - miljøarbeidere 2018-2019.

Er du glad i å lede og sette i gang aktiviteter, innendørs som utendørs? Trives du med ungdom som er nesten like gamle som deg selv, så les videre! 

Ettåring i halvårsengasjement -  fra 1. januar og frem til sommeren.
Vi søker en engasjert ungdom som skal arbeide sammen med miljøteamet i internat- og skolemiljøet vårt. Oppgavene kan kombineres med studier eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.

Tomb er en videregående skole med internat. Dagens utdanningsprogram er naturbruk, bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk, teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, samt studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen eies av Normisjon og ligger i Råde i Østfold. Tomb er en landsdekkende skole med omlag 280 elever. Av disse bor 170 i internatet.

Følgende oppgaver er aktuelle for miljøarbeiderne:
Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
Lede eksisterende aktiviteter som f. eks Tomb KU, KRIK og Internatrådet.
Bidra til å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø der den enkelte elev opplever seg sett og verdsatt.
Bidra til å skape et godt kristent miljø på skolen.
Delta i tilsynsvakt-tjeneste i internatet.
Delta på skoleturer og i markedsføringstiltak.

Stillingen er underlagt internatleder, og det vil også medføre ett tett samarbeid med andre av skolens ansatte. Vi ønsker at miljøarbeiderne bor på skolens område.

Hovedtyngden av arbeid foregår fra middagstid (ettermiddag) og ut kvelden. Noen oppgaver, inkl.møter, plasseres på dagtid.

Miljøarbeiderne på Tomb ansettes for perioden medio august til medio juni. Grunnlønn kr 7 500,- brutto pr mnd.I tillegg fri kost og losji.
Aktuell alder vil være 19-25 år.
Krav om politiattest.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Tidligere elever er spesielt velkomne til å søke!

Spørsmål om stillingen?
Ta kontakt på britt@tomb.no eller på tlf 69 28 30 00 - resepsjonen er åpen mandag - fredag kl 09.00 - 14.00


Interessert i å søke? Send oss en e-post - britt@tomb.no - og vi sender deg søknadsskjema som fylles ut og sendes samme e-post-adresse. Du finner også skjemaet her: 8268Soknadsskjema miljoarbeider Tomb vgs.pdf
eller du kan få skjemaet i skolens resepsjon.