To ettåringer er nå ansatt for neste skoleår, men vi ønsker en til! Internatet er fullt. Det er nå så mange som vil bo på Tomb til høsten at vi ønsker tre unge mennesker i miljøarbeider-teamet vårt. Kanskje du også vil være med å skape det inspirerende og levende miljøet for elevene på Tomb?

Tomb søker ettåring nr 3

Bilde 1: Vg1-elever på åpningstur i august. Bilde 2: Jens og Eilev, årets miljøarbeidere. Bilde 2: Elever sammen med fjorårets miljøarbeidere, Else Marie og Markus (bakerst, til høyre)

Er du glad i å lede og sette i gang aktiviteter, innendørs som utendørs? Trives du med ungdom som er nesten like gamle som deg selv, så les videre! 

Ettåring i årsengasjement
Internatet på Tomb trenger ETTÅRINGER for skoleåret 2020-2021. 
Vi søker nye engasjerte ungdommer til internat- og skolemiljøet vårt. Oppgavene kan kombineres med studier eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.

Tomb er en videregående skole med internat. Dagens utdanningsprogram er naturbruk, bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk, teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, samt studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen eies av Normisjon og ligger i Råde i Østfold. Tomb er en landsdekkende skole med omlag 270 elever. Av disse bor 170 i internatet.

Følgende oppgaver er aktuelle for miljøarbeiderne:
Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
Lede eksisterende aktiviteter som f. eks Tomb KU, KRIK og Internatrådet.
Bidra til å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø der den enkelte elev opplever seg sett og verdsatt.
Bidra til å skape et godt kristent miljø på skolen.
Delta i tilsynsvakt-tjeneste i internatet.
Delta på skoleturer og i markedsføringstiltak.

Stillingene er underlagt internatleder, og det vil også medføre ett tett samarbeid med andre av skolens ansatte. Det er en forutsetning at miljøarbeideren bor på skolens område.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid etter avtale eller oppsatt plan. 

Miljøarbeiderne på Tomb ansettes for perioden medio august til medio juni. Grunnlønn kr 6900,- brutto pr mnd.I tillegg fri kost og losji.
Aktuell alder vil være 18-25 år.
Krav om politiattest.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Tidligere elever er spesielt velkomne til å søke!

Interessert i å søke? Send oss en e-post - post@tomb.no - og vi sender deg søknadsskjema som fylles ut og sendes samme e-post-adresse. Du finner også skjemaet her: 8268Soknadsskjema miljoarbeider Tomb vgs.pdf
eller du kan få skjemaet i skolens resepsjon.

Spørsmål om stillingen?
Ta kontakt på post@tomb.no eller på tlf 69 28 30 00 - resepsjonen er åpen mandag - fredag kl 09.00 - 14.00