Usikker på hva du skal gjøre til høsten? Kanskje bli ETTÅRING på Tomb og bli en del av et inspirerende og levende skole- og internatmiljø?

Tomb søker ETTÅRING for 2019-2020

Er du glad i å lede og sette i gang aktiviteter, innendørs som utendørs? Trives du med ungdom som er nesten like gamle som deg selv, så les videre! Internatet på Tomb trenger ETTÅRING for skoleåret 2019-2020.

Ettåring i årsengasjement
Årets to miljøarbeidere/ettåringer, Else Marie og Markus, er ferdig med sitt årsengasjement, og vi  søker derfor nye engasjerte ungdommer for neste skoleår. Oppgavene kan kombineres med studier eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.

Tomb er en videregående skole med internat. Dagens utdanningsprogram er naturbruk, bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk, teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, samt studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen eies av Normisjon og ligger i Råde i Østfold. Tomb er en landsdekkende skole med omlag 270 elever. Av disse bor 170 i internatet.

Følgende oppgaver er aktuelle for miljøarbeiderne:
Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
Lede eksisterende aktiviteter som f. eks Tomb KU, KRIK og Internatrådet.
Bidra til å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø der den enkelte elev opplever seg sett og verdsatt.
Bidra til å skape et godt kristent miljø på skolen.
Delta i tilsynsvakt-tjeneste i internatet.
Delta på skoleturer og i markedsføringstiltak.

Stillingene er underlagt internatleder, og det vil også medføre ett tett samarbeid med andre av skolens ansatte. Det er en forutsetning at miljøarbeideren bor på skolens område.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid etter avtale eller oppsatt plan. 

Miljøarbeiderne på Tomb ansettes for perioden medio august til medio juni. I tillegg til kost og losji er lønnen ca kr 6000,- brutto pr mnd.
Aktuell alder vil være 18-25 år.
Krav om politiattest.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Tidligere elever er spesielt velkomne til å søke!

Interessert i å søke? Send oss en e-post - post@tomb.no - og vi sender deg søknadsskjema som fylles ut og sendes samme e-post-adresse.
Søknadsskjema kan også fås i skoles resepsjon.

Spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med internatleder Britt Nerheim With: britt@tomb.no
Tlf 69 28 30 00 - resepsjonen er åpen mandag - fredag kl 09.00 - 14.00