Tomb søker landbruksmekaniker med allsidig agronomkunnskap.
Søknadsfrist: 17. januar.

Ledig landbruksmekanikerstilling

Tomb søker landbruksmekaniker med allsidig agronomkunnskap knyttet til planteproduksjon og husdyr. Reparasjon, service og vedlikehold av skolens maskinpark (inkl.maskiner i anleggsteknikk), samt arbeid i gårdsdrifta, vil være hovedoppgavene. Stillingen kan også innebære instruktør-oppgaver i praksisundervisningen.

Tomb er en allsidig landbruksskole med gårdsdrift innen planteproduksjon, korn og gras. I storfefjøset er det 400 tonn melkeproduksjon, samt kjøttproduksjon – totalt 200 storfe. Sauefjøset huser om lag 35 vinterfôra sauer. Nytt grisehus er under oppføring, med full konsesjon til kombinert- produksjon.

Ledig fra 1. mai. Søknadsfrist: 17. januar

Ta gjerne kontakt: Knut Huseby – knut@tomb.no – tlf 69 28 30 00

Søknad sendes: post@tomb.no

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og er en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold/Viken og har i dag om lag 280 elever. Naturbruk er skolens største utdanningsprogram. Studietilbudene er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Tømrer eller Anleggsteknikk i Vg2), TIF (Kjøretøy i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen. Det arbeider om lag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat med plass til 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.