Tomb  - et spennende sted å være fjøsmester!

Ledig fjøsmesterstilling

Vår fjøsmester går over i ny jobb, og vi søker hans etterfølger.

Fjøsmester har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av storfe- og sauefjøset. Stillingen skal sørge for et sunt og velfungerende husdyrmiljø både for drift og undervisning, med mål om å være ledende innen sitt felt. Fjøsmester vil være en del av skolens fagmiljø sammen med ansvarlige i jordbruk og grisehus. Fjøset har melkerobot med en melkekvote på nærmere 400 tonn. Med full fremfôring av kalver og noen ammekyr har fjøset i underkant av 200 storfe. Sauebesetning er på underkant av 40 vinterfôra sau.

Tomb har et nystartet grisehus med full konsesjon i kombinert produksjon, med SPF- besetning. Vårt ønske og mål er å være en ledende naturbruksskole.

Kompetanse innen husdyrbruk/landbruk og teknisk kunnskap knyttet til produksjonsutstyr, kreves. Det er ønskelig med erfaring innen undervisning/ instruksjon.

Stillingen fordrer høy grad av fleksibilitet og krever tilgjengelighet utenfor ordinær arbeidstid. Helgeturnus inngår i arbeidstiden.

Det er ønskelig at fjøsmester bor i skolens nærhet, eller benytter seg av skolens tjenestebolig.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må regne med noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Krav om politiattest.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 22.mai. Oppstart ca 1. september eller etter avtale

For nærmere informasjon kan plassjef Knut Huseby kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
[email protected]  Adr: Tomballéen 7, 1640 RÅDE

Tomb med sin pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med dedikerte ansatte og engasjerte elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold og har i dag om lag 270 elever. Tomb er godkjent for 379 elever. Dagens utdanningstilbud er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk og Anleggsteknikk i Vg2), TIF (Kjøretøy og Anleggsteknikk i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder. Inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning, arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat hvor det for tiden bor om lag 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.