Stillinger ledig:
Lærer i realfag
Lærer i TIP/kjøretøy
Lærer i naturbruk

Lærere i realfag, TIP-kjøretøy og naturbruk

Lærer i realfag

Opptil 100 % stilling master/bachelor. Ønske om fysikk i fagkretsen.
Ansettelse fra 1. august
Nærmere informasjon v rektor Morten Thomassen, tlf 69 28 30 00
 

Lærer i TIP/kjøretøy
Opptil 100 % knyttet til undervisning i Vg1 teknikk og industriell produksjon, men også i Vg2 kjøretøy.
Ansettelse fra 1. august
Nærmere informasjon v inspektør Anette Oppegaard Kvarme, tlf 69 28 30 00Lærer i naturbruk
Opptil 100 prosent
Aktuelle fagkretser er: Plante, teknikk, husdyr, skogbruk
Nærmere informasjon v. plassjef Knut Huseby, tlf 69 28 30 00

For alle lærerstillingene:
Søknadsfrist: 1. april. Søknad sendes post@tomb.no  eller
TOMB videregående skole, Tomballeen 7, 1643 RÅDE

___________________________________________________________________________

FOR STILLINGENE:

TOMB er en frittstående videregående skole som eies av Normisjon.
Skolen har ca 270 elever og et internat med 170 plasser. De ansatte må forholde seg til skolens målsetting og det kristne miljøarbeidet som drives ved skolen. Den som ansettes må kunne trives med ungdom, delta i skolens sosialpedagogiske virksomhet og tilsynsvakt-tjeneste i internatet.

Krav om politiattest.