Lærer i teknikk- og plantefag

 

Lærer i plante- og teknikkfag

Vi ønsker å styrke kompetansen innen plante- og teknikkfag og søker lærer i 100 prosent stilling. Stillingen innebærer teoretisk og praktisk undervisning innen plantefag og noe teknikk. Undervisning er aktuelt på alle trinn. Fagseksjonsansvar kan påregnes.

Vi søker en engasjert medarbeider med relevant utdanning på bachelor eller masternivå innen fagområdet. Praktisk erfaring er ønsket. Skolen tilrettelegger for å gjennomføre pedagogisk utdanning for søkere uten formell pedagogisk kompetanse.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må regne med noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Stillingen er ledig fra 01. august, med mulighet for tidligere oppstart. Lønn etter avtale. Krav om politiattest.

Lærer i husdyrfag: Undervisningsstilling innen husdyrfag vil komme. Ta kontakt.

Tomb er et spennende arbeidssted med lang tradisjon innen landbruksutdanning og store landbruksklasser med elever fra hele landet.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og er en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold/Viken og har i dag om lag 280 elever. Naturbruk er skolens største utdanningsprogram. Studietilbudene er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Tømrer eller Anleggsteknikk i Vg2), TIF (Kjøretøy i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, stall, planteproduksjon og skogbruk, samt gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning. Det arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat med plass til 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.

Søknadsfrist: 01. mars
For nærmere informasjon kan inspektør Anette Oppegaard Kvarme kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
anette@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE