Instruktør - ansvarlig grisehus

Instruktør/ansvarlig grisehus

Det er ledig stilling som kombinert instruktør og driftsansvarlig for grisehuset på Tomb. Stillingen er 100 % og ledig fra 1. juni.
Stillingen fordrer stor grad av fleksibilitet i det praktiske dyrestellet. Den som ansettes har ansvar for å drifte avdelingen og gi god praksisundervisning for elevene. Instruksjon av elevene nesten daglig.

Det vil også være aktuelt å kunne jobbe i andre avdelinger ved skolen ved behov.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må påregnes noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Krav om politiattest.

Lønn etter avtale.

Tomb med sin pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med dedikerte ansatte og engasjerte elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold og har i dag om lag 270 elever. Tomb er godkjent for 379 elever. Dagens utdanningstilbud er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk og Anleggsteknikk i Vg2), TIP (Kjøretøy og Anleggsteknikk i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder. Inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning, arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat hvor det for tiden bor om lag 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.

Søknadsfrist: 15. mars
For nærmere informasjon kan plassjef Knut Huseby kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1640 RÅDE