Er du glad i å kommunisere og dele kunnskap med ungdom? Les videre!

Driftsansvarlig gris - instruktør

Driftsansvarlig gris - instruktør

Det er ledig stilling som kombinert driftsansvarlig og instruktør i grisehuset på Tomb. Stillingen er 100 % og ledig fra 1. august. Stillingen fordrer stor grad av fleksibilitet i det praktiske dyrestellet. Den som ansettes har ansvar for å drifte avdelingen og gi god praksisundervisning for våre faginteresserte elever.

Dagens produksjon er kombinert besetning med puljedrift. Gledelig er det at skolen har besluttet å bygge nytt grisehus med full framfôring av slaktegris. Huset er under planlegging. Elevene vil møte den driftsformen som er mest vanlig i dagens svineproduksjon.

Det vil også være aktuelt å kunne jobbe i skolens andre avdelinger ved behov.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må regne med noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Krav om politiattest.

Lønn etter avtale.

Tomb med sin pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med dedikerte ansatte som har stor interesse for landbruk –  og ikke minst engasjerte elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold/Viken og har i dag om lag 270 elever. Tomb er godkjent for 379 elever. Dagens utdanningstilbud er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk og Anleggsteknikk i Vg2), TIP (Kjøretøy og Anleggsteknikk i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder - inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning. Det arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat hvor det for tiden bor om lag 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.

Søknadsfrist: 1. mai
For nærmere informasjon kan plassjef Knut Huseby kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE