Ine Christina: Lærling som industrimekaniker

OM TIDEN PÅ TOMB OG VIDERE YRKESVALG
I DAG:
INE CHRISTINA NATLAND

Bildet over: Ine Christina er lærling som industrimekaniker i Sauda.
Bildeserie: Fra kjøretøy-verkstedet på Tomb. Foto: Øyvind Eide

Elev på TOMB fra 2013 – 2015
Utdanningsprogram: Vg1 TIP og Vg2 Lette kjøretøy

Hva gjør du i dag?
I dag er eg lærling som Industrimekaniker hos Eramet Norway avd. Sauda, som er eit smelteverk. Skal ta fagbrevet til sommaren. 

Hva er målene dine videre?
Etter kvart tenkje eg å finna meg fast jobb, innan det samme yrke. Kor det blir, veit eg ikkje ennå. 

Hva har Tomb betydd for deg?
Tomb har betydd mykje for meg med tanke på å komma inn i eit stort fellesskap. Både i klassen og på fritida. I tillegg så har Tomb hjelpt meg til å bli meir sjølvstendig, og det har eg har tatt med meg vidare. 

Hva husker du best fra Tomb?
Fyrst av alt det kjekka miljøet som har gitt mange gode minner. Alt ifrå klassetur til Tyskland, kjekk klasse og til samholdet på internatet.

Hvorfor vil du anbefale Tomb til en venn?
Tomb er ein skule med mange muligheter der ein kan utdanne seg til nesten kva du vil. I tillegg så bur ein tett saman, og det gjer at ein får eit godt miljø og elevane får eit nærare forhold til lærarane og personalet. 

Hva var positivt med å bo i internat?
Det som er positivt med eit internat er at ein blir kjent med folk på ein heilt anna måte. Ein lever tett på kvarandre, og det skapar eit godt miljø og gode vennskap. I tillegg så lærar ein å tilpasse seg til andre folk, og ein blir meir sjølvstendig på ein trygg måte.