Travle dager for elever med hest på stallen

Stallen på Tomb er igjen full av liv – skoleåret er også i gang her. Det fôres, luftes, stelles og pusses - og dusjes. Hestene får godt stell av sine eiere. Ved skolestart flyttet om lag 25 hester inn sammen med sine elev-eiere – fra forskjellige områder i Norge. Og flere hester er ventet utover høsten, for på Tomb har elevene muligheten til å ha med seg sin egen hest. Et tilbud som går til alle– om de velger hestefag eller tar andre utdanningsprogram ved skolen.

I alt har Tomb 36 stallplasser som kan benyttes av elever. Når hestene som brukes i undervisningen, også telles med, kan det være over 50 hester på skolen. -Det er imponerende hvilket ansvar den enkelte elev tar for hesten sier, sier Jørgen Kvarme, stallmester og faglærer. -Ansvaret har de sju dager i uken, i tillegg har de lange skoledager. Det er arbeid før og etter skoletid. De er tidlig opp hver morgen for å stelle sin egen hest, først fôring og deretter er det utslipp i luftegården. Når skoledagen er over, er det igjen ut i stallen. Ja, selv når andre er inne på grunn av dårlig vær, er disse elevene ute med hesten. Noen benytter de fine ridestiene i nærområdet, og kanskje dagens tur går til Rørfjell, mens andre trener sprang på ridebanen.  Dette er elever med guts, sier Jørgen.