Astrid har bestått fagprøven i hest og er kjempefornøyd!

Fagbrevet i boks for Astrid

Astrid Skjolden kan endelig puste ut etter tre intense eksamensdager. Onsdag denne uke tok hun fagbrevet i hestefaget. Første del av eksamen startet mandag da hun fikk utdelt oppgaven. Det ble en lang dag hvor hun forberedte det som skulle skje de neste to dagene. Alt skulle planlegges og oversendes sensorene. Tirsdag og onsdag var gjennomføringsdager. Hun skulle da bevise at hun mestret alle kompetansemål, i både praksis og teori. Astrid gjennomførte med glans! Sensorene var imponert over at hun i løpet av disse to dagene valgte å bruke ni forskjellige hester - da fikk hun vist enda mer av sin kunnskap, og at hun håndterer hester av mange slag. I stallen har hun hatt gode læremestere; Jørgen Kvarme og Anette Oppegaard Kvarme.

Tombelev
Astrid gikk først tre år på Tomb; naturbruk (Vg1) + heste- og hovslagerfag (Vg2). Deretter valgte hun naturbruk studiekompetanse (inkl.naturforvaltning) i Vg3, før hun fikk anledning til å være lærling på Tomb i to år. Nå er hun fortsatt medarbeider på Tomb og assistent i stallen!

Se bildeserie av Astrid. Her rir hun Julius på 800 kg og Blacki, en gammel jakthest fra Danmark.

Les mer om naturbruk og heste- og hovslagerfaget her.