GLADE FOR LØSNING I MOMS-SAKEN

På Tomb puster vi nå lettet ut! Mandag kom Stortingspolitikerne i Finanskomiteen til enighet, og dermed er det blitt en løsning på saken om mva-kompensasjon både for voksne elever og for internat. Friskolene var truet med millionkrav om tilbakebetaling av moms, men får nå kompensasjon for kravene. Dette skjedde i forbindelse med revidert statsbudsjett.

KFF, Kristelig Friskolers forbund, har jobbet intens med saken, og alle er svært fornøyd med at regjeringspartiene, KrF og V har kommet fram til en løsning.

Fra 1. januar 2017 er Regjeringen pålagt å ha på plass nye regler som gir kompensasjon, og fram til da skal skolene kompenseres på annen måte. Nye regler skal sikre at internatskoler vil få momskompensasjon for internatdrift  - der internater er en integrert del av skolevirksomheten.