En skoletime til ettertanke

Gjennom nære, fine viser og drivende musikk, samt små glimt fra liv og oppvekst, formidlet artisten Veronica Akselsen Lillesveen en lite kjent historie blant norske skoleelever da hun besøkte Tomb vgs mandag 14. september. Med forestillingen «til ettertanke» i regi av Den kulturelle skolesekken reiser hun rundt på skoler og forteller om hvordan det opplevdes å tilhøre en lite ansett og delvis forfulgt gruppe, taterne. Veronica, som selv tilhører denne folkegruppen, bruker bevisst benevnelsen tater. Sammen med to dyktige musikere formidler hun historien om deres liv og skjebne i Norge. Hun forteller også om seg selv – om mye mobbing og ukvemsord for ei lita jente.

Det ble en annerledes skoletime; til ettertanke for alle …