En gledens dag på Tomb!

Tirsdag 3. mars er blitt en historisk dag på Tomb vgs! Skolen er nå godkjent for å kunne starte opp med utdanningsprogrammet studiespesialisering og programområdet anleggsteknikk i Vg2. – Dette er en gledens dag! Vi har håpet og ventet på at et slikt vedtak skulle komme, og nå kan vi for alvor sette i gang forberedelser for neste skolehøst, sier undervisningsinspektør Morten Thomassen. Skolen har lenge vært i en utviklingsprosess, men tar nå noen skritt videre når det også blir studiespesialisering ( tidligere «allmenfag») ved skolen. Samtidig ønsker Tomb å utvide tilbudet på den yrkesfaglige siden ved å gi flere muligheter for de som velger praktiske utdanningsprogram. De som velger byggfag eller teknikk og industriell produksjon (TIP) i Vg1, vil fra kommende høst ha en felles valgmulighet i Vg2; anleggsteknikk. Skolen vil som tidligere fortsatt tilby byggteknikk og kjøretøy i Vg2.

Tomb får også anledning til å utvide antall elever i naturbruk med inntil 175 elever. Flere klasser øker også behovet for flere klasserom, og byggutvidelser er nå aktuelt. Det er en spennende tid for Tomb!

Skolen har rullerende inntak, og søking skjer gjennom skolens nettside; www.tomb.no