Elevene strikket 340 lapper

340 strikkede lapper lå på bordet da en gruppekonkurranse om å strikke flest ull-lapper i løpet av to skoledager, var over. Lappestrikkingen var en del av et tverrfaglig prosjekt på Tomb om Hans Nielsen Hauge. Gjennom praktiske oppgaver og forelesningstimer ønsket lærerne å løfte frem Hauges betydning i norsk samfunns- og organisasjonsliv for elevene på Vg2-trinnet. Hauge var kjent for sin store strikkeiver og hadde som oftest et strikketøy i hendene. Han ville bruke all sin tid til å gjøre nytte for seg. – Han er fortsatt et eksempel til etterfølgelse, tenkte lærerne på Tomb og utarbeidet et prosjekt om Hauge. I en av oppgavene ble hver enkelt elev utfordret til å strikke minst én lapp – gjerne flere. Hver lapp ga uttelling i en samlet gruppevurdering. Iveren var stor, og de som også følte at strikking ikke er deres greie i livet, tok utfordringen og ble motivert. Alle deltok, og det ga resultater. Nå skal lappene sys sammen, og deretter blir det utlodning av et stort teppe under årets eksamensfest. Og pengene, ja de går til skolens bistandsprosjekt – jordbruksskolen Tombontsoa på Madagaskar.

En av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie
Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Tune i Østfold slik: Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. I dag løftes Hans Nielsen Hauge frem igjen. Næringslivsledere ønsker å lære av det han gjorde. Han har satt store spor etter seg i samfunnslivet i Norge, både som en aktiv forkynner av Guds ord og som en stor næringsutvikler og gründer. Fortsatt lever noe av det Hauge og haugianere satte i gang for over 200 år siden. Han grunnla forlag og startet rederier og bedrifter som fikk stor betydning for landet. Solberg Spinderi og Cappelen forlag er eksempler på bedrifter som fortsatt eksisterer. I kjølvannet av ham vokste også flere kristne organisasjoner frem.