Best på gris og sau

04.06.2012
 
<
>

04.06.2012

Landsjuryen i  Husdyrtreff har kåra elevar ved Tomb til Noregs beste elevar innanfor dyreslaga ”gris” og  ”sau” skuleåret 2011/2012!

 


Bilete:
Ole-Kristian Bruserud, Ingvild Topstad Borge, Per Håvar Moe Nevland, (husdyrlektor) Ekke Tapani Lehtisyrjä , Hege Kathrin Hjerpbakk (praksislærer grisehus), Elise Røisgård Kirkevold, og Anne-Helene Sommerstad.

Husdyrtreff er ei landsomfattande konkurranse i husdyrkunnskap blant agronomelevar. Sidan 2007 har Tomb vunne to av tre fyrsteplassar i denne konkurransen kvart einaste år. I år vart Tomb best på sau og gris, og vart nest best i klassa storfe. Me tok óg 2. plassen på sau.
 

Inntil dei par siste åra har det vore 30-35 skular med i konkurransen, men på grunn av av det såkalla ”Kunnskapsløftet” har antal skuler i konkurransen gått gradvis nedover. Ein av grunnane er at undervisning i papegøyeoppdrett og hund i læreplanen er likestilt med gris og storfe.

Vinnarelevane vil i få overrekt flotte premier på avslutningsfesten laurdag 16. juni av representanter frå Norsvin og Nortura.

For meir informasjon: www.nortura.noel www.norsvin.no

Bilete:
Vinner sau. Frå venstre Per Håvar Moe Nevland (husdyrlektor), Svein Olstad (instruktør storfe/sau), Ole Arnfinn Røysland, Bjarte Vadla og Asbjørn Røyneberg (fjøsmester).

Foto: Stein Grimsrud og Tormod Gaustad
Tekst: P H Moe Nevland