Skjeggjegerne på Tomb

Skjeggjegerne, Are i Vg3 agronom og Johan i Vg1 byggfag,gjenomførte et skjeggstunt på personalrommet en aprildag 2018. Klikk på bildet og se!