En spesiell dag - kjøkkenpersonalet på besøk i Bastøy fengsel

– Vi hadde ikke forestilt oss at Bastøy fengsel skulle være så annerledes, sammenliknet med andre fengsler, sier Eileen Werner, kjøkkensjef på Tomb. Sammen med stallmester Jørgen Kvarme fikk kjøkkenpersonalet på Tomb nylig anledning til å besøke Bastøy, det største lavsikkerhetsfengselet i Norge. I løpet av sitt dagsbesøk var de på kaffebesøk i stallen og fikk en guidet omvisning på øyas fantastiske område. De fikk også et lite tilbakeblikk i Bastøys historie og informasjon om hvordan hverdagen arter seg for de innsatte. Ikke minst fikk de noen sterke historier fra innsatte selv. -Under kaffepausa i stallen møtte vi blant annet en ung gutt som gjorde sterkt inntrykk. Han fortalte om sitt liv og om drømmen om bli heste- og hovslager, – og som er i ferd med å bli en realitet. På Bastøy blir de sett og møtt som mennesker, og gitt nye sjanser. Gjennom arbeidet de deltar i, får de tillit og ansvar, forteller Eileen. -Hesteansvarlig Kjell Roar Hansen fortalte oss også om mennesker som har fått et vendepunkt her ute, og som det nå går bra med. Vi fikk vite at Bastøy er det fengselet i Norge med lavest prosentandel på tilbakefall. –Vi fikk også en orientering fra guttehjemstiden, og i kirken satt vi på krakker tilpasset mindreårige gutter, og bare det var en sterk opplevelse. Her sitter historien i veggene. Ja, dette ble en spesiell dag, sier Eileen og hennes kjøkkenpersonale som fikk en annerledesdag midt oppe i forberedelsene til et nytt skoleår.