Nytt:

 

Låvefest

 

Kakepyntekonkurranse

 

Huslydkveld i internatet

 

Skjeggjegerne på Tomb

 

Julemiddag og julegudstjeneste

 

Bilder Åpen Julegård 2017

 

En spesiell dag - kjøkkenpersonalet på besøk i Basy fengsel