HUSDYR­HOLD OG GÅRDSDRIFT

             

Tomb - en levende gård

Tomb har et allsidig gårdsbruk med storfe, sau, gris, korn og grasproduksjon.

Skolen har også et stort stallanlegg. Se hest på Tomb.

Alle avdelingene er en viktig del av undervisningen.

Fjøs
I fjøset er det omlag 180 storfe, og 60 av disse er melkekyr. Fjøset har melkerobot, men det finnes også en melkegrav hvor elevene lærer å melke manuelt.

Sauefjøs
I det nye sauefjøset er det omlag 80 sau.

Grisehus
Grisehuset har omlag 30 purker som får grisunger to ganger i året. Disse blir fôret fram til slaktegris. Det leveres ca 650 slaktegris i året.

Smådyravdeling
Det er anledning til å ha med kanin, hamster og marsvin til Tomb. Disse har plass i smådyravdelingen. Det er ikke anledning til å ha dyr i internatet.
 

Jordbruk
Omlag 1160 dekar jord blir dyrket på Tomb.
Det dyrkes både bygg, rug, hvete, havre og oljefrø, men også mye gras til eget bruk.
Deler av arealene brukes også som beiter. I tillegg har skolen dyr på beite på Sletterøyene i fjorden utenfor Tomb. 

Hagebruk og park
I parken er det om lag 1,5 dekar med epler, pærer, rips, solbær og kirsebær.

Skogbruk
Tomb eier 900 dekar skog som ligger i skolens nærhet. På egen sag foredles tømmerstokken til plank og bord.