Livet
p
å Tomb

Undervisning

7302undervisning1.jpg
7340bygg1.jpg
7341undervisning2.jpg
7342gard3.jpg
 
Undervisning 7302undervisning1.jpg Undervisning 7340bygg1.jpg Undervisning 7341undervisning2.jpg Undervisning 7342gard3.jpg

Tomb er en flott arena for å lære.

Teoretisk undervisning
foregår hovedsaklig i klasserommene i hovedbygget. Her finnes også bibliotek, laboratorium, gymsal (med klatrevegg) og forelesningssal.
Mye av praksisundervisningen foregår i de forskjellige avdelingene på gården og i skolens nærområder med skog, sjø og ferskvann.

De fleste klasser har praksisundervisning en dag i uken. Det øker gjerne motivasjonen for å gå løs på teori de øvrige ukedagene.

Les også under "praksis og aktivitet".