Livet
p
å Tomb

Praksis og aktivitet

7352mekk5.jpg
7353bygg.jpg
7354mekk1.jpg
7355mekk4.jpg
 
Praksis og aktivitet 7352mekk5.jpg Praksis og aktivitet 7353bygg.jpg Praksis og aktivitet 7354mekk1.jpg Praksis og aktivitet 7355mekk4.jpg

På Tomb har du alle muligheter til å prøve ut det du lærer.
Smia er stedet for mange praktiske øvelser, fra å sveise og dreie til å smi i den gamle essa.

På sagbruket bruker du kreftene på ved og energiproduksjon, og du er med på å foredle tømmer til materialer.

Her er også øvelsesstedet for alle motorsaginteresserte elever som hvert år deltar i tevlinger og NM i skogbruk.

Snekkerverkstedet er hobbystedet for den snekkerglade. I det gamle verkstedet er det god atmosfære, og her kan du lage det aller meste, som for eksempel denne badestampen noen elever laget på fritiden i 2011. (inn bilde)

Verkstedavdelingene er der en drar på seg arbeidsdressen og blir møkkete på hendene. I den ene avdelingen skrus det på gårdens traktorer og maskiner og i den andre holder bilfagavdelingen til. Elever som går kjøretøy kan ha med sin egen bil å skru på.
Ellers er det et lite elevverksted på gården for den som vil skru på kveldene.