Skolerute 2021-2022

Skoleåret 2021-2022 for Tomb vgs
 

August
Søndag 15. august: Første skoledag for Vg1- og Vg2-elever. Innflytting i internat 
Mandag 16. august: Første skoledag for Vg3-elever

September/Oktober
Mandag 04. - fredag 8. oktober: Høstferie (uke 40)

Fredag 22. oktober: Foreldredag
                                 fra kl 12.00 – 16.00 (uke 42)
Mandag 25. oktober: Start utplasseringsuker - Vg1, unntatt stud.spes. Vg2 (tømrer/kjøretøy/anleggsteknikk) har én uke (uke 43-44).

November
Mandag 8. november: Tomb Dagsverk (uke 45) - obligatorisk skoledag

Desember
Lørdag 4. desember: Åpen Julegård - obligatorisk skoledag (uke 48) - Usikkerhet rundt Covid 19
Fredag 17. desember: Siste skoledag før juleferie (uke 51)

Januar
Tirsdag 4.januar: Første skoledag etter juleferie (uke 1)
 
Februar
Mandag 21. - fredag 25. februar: Vinterferie (uke 8)

Mars - April
Mandag 11. april: Påskeferie. Første skoledag etter ferie: Tirsdag 19. april (uke 15 -16)
 
Mai

Mandag 2. - fredag 13.mai Utplasseringsuker - Vg1, unntatt stud.spes. Vg2 (tømrer/kjøretøy/anleggsteknikk) (uke 18-19)

Fridager mai:
Mandag 16. mai 
Tirsdag 17. mai
Torsdag 26.mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fredag 27.mai

Juni
Mandag 6. juni (2.pinsedag) (uke 23)
Lørdag 18. juni: Skoleavslutning - avslutningsfest for Vg2 og Vg3 (uke 24). Skoleavslutning for Vg1: Midten av samme uke.

Med forbehold om endringer.