Skolerute 2018-2019

Skoleåret 2018-2019 på Tomb vgs:
 

August
Søndag 19. august: Første skoledag for Vg1- og Vg2-elever (uke 34) Innflytting i internat - felles samling i gymsalen
Mandag 20. august: Første skoledag for Vg3-elever

September/Oktober
Mandag 1. oktober - fredag 5. oktober: Høstferie (uke 40)

Fredag 26. oktober: Familiedag – for elevenes familie/foresatte -
                                 fra kl 12.00 – 16.00 (uke 43)
Mandag 29. oktober: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 44-45).

November
Mandag 12. november: Tomb Dagsverk (uke 46) - obligatorisk skoledag

Desember
Lørdag 8. desember: Åpen Julegård - obligatorisk skoledag (uke 49)
Fredag 21. desember: Siste skoledag før juleferie (uke 51)

Januar
Torsdag 3. januar: Første skoledag etter juleferie (uke 1)
 
Februar
Mandag 18. - fredag 22. februar: Vinterferie (uke 8)

Mars
Ingen feriedager

April
Mandag 15. april: Påskeferie. Første skoledag etter ferie: Tirsdag 23. april (uke 17)
 
Mai

Fridager mai:
Onsdag 1. mai
Fredag 17. mai
Torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag)

Juni
Fridag juni:
Mandag 10. juni (2. pinsedag).
Lørdag 15. juni: Skoleavslutning - avslutningsfest for Vg2 og Vg3 (uke 24)

Med forbehold om endringer.