Informasjonsmøte om utdanningstilbudene

Siste informasjonsmøte før søknadsfrist 1. mars:

Velkommen til Tomb mandag 25. februar kl 19.30 - 21.00. Undervisningsbygningen.

Spørsmål? Ønske om å besøke oss på et annet tidspunkt? Ring oss på tlf 69 28 30 00 - post@tomb.no