Hospiteringsdag for 10. klassinger

I tillegg til TOMB CAMP 25. og 26. januar gir vi også tilbud om hospitering TIRSDAG 20. NOVEMBER fra skolestart kl 08.15 til skoleslutt kl 15.25.
Gratis lunsj. Vi henter på Råde stasjon kl 08.00 og kjører tilbake til stasjonen 15.30.
Du kan melde deg på HOSPITERINGSDAG HER.

Spørsmål? Du kan gjerne kontakte oss på tlf 69 28 30 00 eller sende oss en e-post: post@tomb.no

 

Ønsker du å delta på TOMB CAMP, kan du melde deg på HER.