Eksamensfest

Eksamensfest for elever og foresatte lørdag 15. juni.

Dagen starter med gudstjenestlig samling i kirken kl 11.00. Deretter serveres varm mat i internatet før festen starter i aulaen. Dagen avsluttes med kaffe i internatet.

Til festen kommer også landbruks- og matminister Olaug Bollestad. I tillegg til å holde en hilsen, vil hun møte elever i tre skoleklasser i landbruk/naturbruk. Elevene ser fram til dialogen med Bollestad som blant annet vil handle om utfordringer innen landbruksnæringa og framtidig landbrukskompetanse.