Digitalt informasjonsmøte

Vi gir nok en mulighet til å besøke oss i et digitalt infomøte. Tirsdag 1. februar fra kl 19.30-21.00 er rådgiver Arne Høyås og flere på plass i Studio Tomb for å fortelle om alle utdanningsprogrammene våre og internat-tilbudet.


Fra peisestua har vi med elever som forteller om skolehverdagen og livet på internat. Velkommen!  Vi besvarer spørsmål underveis. Koble deg på denne lenken når møtet starter ved oppstart eller i løpet av møtet:


Lenke til møtet  her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg1MGYwMzAtM2NjMS00MmY4LThiNGItZWRhM2IyMzkyYmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bfa0a043-8005-4ca1-af8d-c081ec794974%22%2c%22Oid%22%3a%2270f1f655-6d9d-4f05-b9a9-0450fe74ad71%22%7d

Søknadsfrist: Tirsdag 1. mars.

Sjekk alle våre utdanningsprogram her: https://tomb.no/studietilbud

Tomb har også studiespesialisering med AKTIV - og "påbygg" for deg som kommer fra yrkesfag og ønsker studiekompetanse.

Tomb har eget søknadsskjema: https://tomb.no/sok-na
Det er også mulig å søke via VIGO.