Bli kjent treff for nye elever

Vi ønsker velkommen til bli-kjent treff for deg som har fått skoleplass eller står på venteliste for neste skoleår, torsdag 19. mai kl. 17:30-20:00.
Grilling og aktiviteter. Vi håper du har lyst til å komme!
Rektor er til stede for foresatte mellom 17.30 - 18.00. Velkommen!