Åpningsfest og innflytting i internatet

Velkommen til et nytt skoleår søndag 21.august og mandag 22. august
Oppstart for de ulike trinnene:

Vg1-elever får tildelt rom i internatet fra kl.12:30 søndag 21. august og møter til samling i gymsalen kl. 15.00.
Vg2-elever får tildelt sine rom fra kl. 14.00 søndag 21. august og møter til samling i gymsalen kl. 15.00.
Foresatte er også invitert til disse samlingene, men vi har dessverre ikke plass til søsken og andre. 

Det blir enkel suppe til elev og foresatte etter samlingen, utenfor aulaen. 

Kveldsmat for alle elever som bor på internatet klokka 19 - 20 søndag 21. august. 

Vg3-elever som skal bo i internatet, får tildelt rom fra kl. 19.00 søndag 21. august og møter på skolen mandag morgen..
Oppmøtetidspunkt i skolens gymsal mandag 22.august er 08.15 (Vg1), 08.45 (Vg2) og 09.15 (Vg3).