Åpen Julegård

Sett av lørdag 7. desember til ÅPEN JULEGÅRD på Tomb. Fra kl 11.00 - 17.00.