Skolerute 2016-2017

20.05.16 - 24.06.17

Skoleåret 2016-2017 på Tomb vgs:
 

August
Søndag 21. august: Første skoledag for Vg1- og Vg2-elever (uke 33) Innflytting i internat - felles samling i gymsalen
Mandag 22. august: Første skoledag for Vg3-elever

September/Oktober
Mandag 3. oktober - fredag 7. oktober: Høstferie (uke 40)

Fredag 28. oktober: Familiedag – for elevenes familie/foresatte -
                                 fra kl 12.00 – 17.00 (uke 43)
Mandag 31. oktober: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 44-45).

November
Mandag 14. november: Tomb Dagsverk (uke 46)

Desember
Lørdag 3. desember: Åpen Julegård - obligatorisk skoledag (uke 48)
Onsdag 21. desember: Siste skoledag før juleferie (uke 51)

Januar
Mandag 2. januar: Første skoledag etter juleferie (uke 1)
 
Februar
Mandag 20. - fredag 24. februar: Vinterferie (uke 8)

Mars

April
Mandag 10. april: Påskeferie (uke 15)
Tirsdag 18. april: Første skoledag etter påskeferie (uke 16)
 
Mai

Fridager mai:
Mandag 1. mai
Onsdag 17. mai
Torsdag 25. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fredag 26. mai

Juni
Mandag 5. juni (2. pinsedag)
Lørdag 17. juni: Skoleavslutning - avslutningsfest (uke 24)

Med forbehold om endringer.