Skoleoppstart august 2017

29.06.17 - 21.08.17

Nytt skoleår starter søndag 20. august med innflytting i internatet fra kl 13 og åpningssamling kl 15 i skolens gymsal med opprop av alle Vg1- og Vg2-elever.

Vg3-elever møter mandag 21. august. Skoledagen starter da med fellessamling for alle skolens elever i gymsalen kl 08.00.

Velkommen til alle nye elever!