Informasjonsmøter før søknadsfrist

Velkommen til informasjonsmøter på TOMB før søknadsfrist 1. mars:

Tirsdag 13. april fra kl 20 - 21

Mandag 26. februar kl 20 - 21 

Sted: TombTina (kantina i undervisningsbygningen)
Spørsmål? Ta kontakt på tlf 69 28 30 00 eller send oss en mail: post@tomb.no