NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

NATURBRUK STUDIEKOMPETANSE

 

NATURBRUK ER en spennende vei til studiekompetanse!

Alle som har fullført Vg2 Heste- og hovslagerfag eller Vg2 landbruk, kan gå videre i Vg3 Naturbruk studiekompetanse.

Naturbruk studiekompetanse er også åpent for elever som tidligere har gått Reindrift, Akvakultur, Fiske og fangst, Skogbruk eller Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag.

Det er også mulig å velge Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglig utdanningsprogram - et tilbud for alle som har gjennomført yrkesfaglig utdanningsprogram.
TOMB har begge disse tilbudene.


Naturforvaltning - 5 t (dette har også inkludert en utenlandstur, med reisemål som Madagaskar, Kenya, India)
Norsk - 10 t
Historie - 5 t
Matematikk - 5 t (enten 2PY eller R1)
Kroppsøving - 2 t

Valgfrie programfag - alle på 5 timer, totalt 10 t.
Tilbudet vil variere noe fra år til år, avhengig av interesse hos elevene og skolens kapasitet, men i år tilbys:
Biologi 1, Geofag 1, Geofag 2, Friluftsliv, Rettslære 1

 

Innovasjonscamp om klimaløsninger i landbruket

 

Samfunnsfagtime med Morten Jentoft

 

Studiespesialiseringsklassen 2S har flotte dager i Sevilla

 

Følg oss på Madagaskartur

 

Elevene laget høsttakkefest med kortreist og bærekraftig mat

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>