Om Tomb

Fra herregård til videregående skole

Tomb er historien om en gammel herregård som i 1939 ble en jordbruksskole. I dag er Tomb en videregående skole og en moderne bondegård. Her er robotfjøs, gisehus, sauefjøs og  stallanlegg på 1000 kvm. 

På denne levende gården har omlag 240 elever sin skolehverdag. Elevene er fordelt på tre utdanningsprogram: Naturbruk (profil hest, friluftsliv eller agronomi/landbruk), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk i Vg2) og Teknikk og industriell produksjon (Lette kjøretøy i Vg2).
Les mer om studietilbud her.

I tillegg har Tomb Fagskole i husdyr og driftsledelse

Omlag 135 elever bor i skolens internat, mens 100 elever bor utenfor skolen. Noen bor på hybel i nærområdet og noen dagpendler til skolen.

- Tomb er en kristen friskole og en offentlig godkjent skole. Skolen bruker de samme læreplaner og gir samme kompetanse som offentlig skole.

- Skolen er landsdekkende, og det betyr at elever fra hele landet kan søke om studieplass.

Skolens eier er Normisjon.


Tomb - en naturperle
Til den tidligere herregården hører også et omfattende parkanlegg. Internatet er omkranset av en fantastisk landskapspark. Her er parkstier og  gamle dammer. 

Andre severdigheter på Tomb er rosehage (Norsk roseforening, avd. Østfold) , gårdsmuseum, husmannsplass i parken og et kunstgalleri, Råde Kunstforening

Les mer om park og rosehage her.