Tomb med sin unike pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med dedikerte ansatte og engasjerte elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb er en videregående skole godkjent etter friskoleloven som en kristen skole og har utdanningsprogrammene:

Skolen ligger i Råde i Østfold og er en egen virksomhet som eies av Normisjon. Tomb er landsdekkende og har i dag 270 elever. Skolen er godkjent for 379. Skolen driver eget internat hvor det for tiden bor 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder. Inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning, arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Studiespesialisering/yrkesfag
Tomb utvider skolen og vil fra høsten 2017 ha flere elever i blant annet studiespesialisering. Vi trenger derfor flere lærerressurser med kompetanse i norsk, samfunnsfag og engelsk. Realfag kan også bli aktueltSøkere med flere fag i fagkretsen er ønskelig.

For stillingene:
Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må påregnes noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltar i tilsynsvakt-tjeneste. Krav om politiattest.

Oppstart august eller etter avtale.

Søknadsfrist: 27. mars
For nærmere informasjon kan ass.rektor Morten Thomassen kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1640 RÅDE