INSPEKTØR OG UNDERVISNINGSSTILLINGER

Vi trenger gode erstattere for to av våre lærere fra nyttår; en skal ut i morspermisjon (vikariat) mens en starter på sin doktorgradsutdanning (tilbud om fast stilling). Aktuell kompetanse er norsk, spansk, engelsk og innen fagkretsen samfunnsvitenskap.

Vi søker også inspektør i 50 prosent stilling kombinert med undervisning. For å komplettere skolens ledelse, ønskes undervisningskompetanse innen naturbruk/landbruk. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være å tilrettelegge undervisning/praksisundervisning, bidra med skoleutvikling og være en del av skolens lederteam som har et helhetlig ansvar for skolevirksomheten.

Skolen ligger i Råde i Østfold og er en egen virksomhet som eies av Normisjon. Tomb er landsdekkende og har i dag 290 elever. Skolen er godkjent for 379. Det undervises i flg utdanningsprogram: Studiespesialisering, naturbruk, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk, samt påbygging til studiekompetanse. Skolen driver eget internat hvor det for tiden bor 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, egen hesteavdeling, samt ulike verksteder. Det arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb, inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning.

For stillingene:
Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må påregnes noe sosialpedagogisk arbeid ved skolen som er basert på et kristent verdigrunnlag. Krav om politiattest.

Oppstart januar eller etter avtale.

Søkerfrist: Onsdag 11. oktober
For nærmere informasjon kan rektor Morten Thomassen kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1640 RÅDE