Internat
Har du lyst å bli miljøarbeider på Tomb vgs?
Er du glad i å lede og sette i gang aktiviteter, innendørs som utendørs? Trives du med ungdom som er nesten like gamle som deg selv, så les videre!

Miljøarbeidere – ungdom i årsengasjement
Skolen søker  3 miljøarbeidere i skoleinternatet for skoleåret 2017-2018. Oppgavene kan kombineres med studier eller andre arbeidsoppgaver etter behov. 

Tomb er en videregående skole med internat. Dagens utdanningsprogram er naturbruk, bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk, teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, samt studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen eies av Normisjon og ligger i Råde i Østfold. Tomb er en landsdekkende skole med omlag 270 elever. Av disse bor 170 i internatet.

Følgende oppgaver er aktuelle for miljøarbeiderne:
Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
Lede eksisterende aktiviteter som f. eks Tomb KU, KRIK og Internatrådet.
Bidra til å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø der den enkelte elev opplever seg sett og verdsatt.
Bidra til å skape et godt kristent miljø på skolen.
Delta i tilsynsvakt-tjeneste i internatet.
Delta på skoleturer og i markedsføringstiltak.

Stillingene er underlagt internatleder, og det vil også medføre ett tett samarbeid med andre av skolens ansatte. Det er en forutsetning at miljøarbeideren(e) bor på skolens område.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid etter avtale eller oppsatt plan. (4 kvelder i uken og 2-3 helger per måned).

Miljøarbeiderne på Tomb ansettes for perioden medio august til medio juni. I tillegg til kost og losji er lønnen ca kr 6000,- brutto pr mnd.
Aktuell alder vil være 18-25 år.
Krav om politiattest.

I søknaden beskriver søkeren kort hvordan han/hun vil bidra til å arbeide for de oppgaver og mål som er beskrevet i punktene ovenfor. Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Tidligere elever er spesielt velkomne til å søke!

Søknad med CV og dokumentasjon sendes til Tomb vgs og landbruksstudier, 1640 Råde eller E-post: helgeh@tomb.no.  Merkes “Miljøarbeider”.
Søknadsfrist: 27. mars


For nærmere informasjon kontakt Helge Heen - tlf: 909 60 473 helgeh@tomb.no